انواع براکت ها

براکت 40 وات smd
تومان152,000 تومان126,000
آفتابی / مهتابی تعداد در کارتون : 30 عدد سایز...
براکت خطی مدل ماه 90 وات
تومان295,000 تومان248,000
آفتابی / مهتابی تعداد در کارتون : 30 عدد سایز...
براکت خطی مدل ماه 65 وات
تومان225,000 تومان187,000
آفتابی / مهتابی تعداد در کارتون : 30 عدد سایز...
براکت خطی مدل ماه 45 وات
تومان155,000 تومان127,000
آفتابی / مهتابی تعداد در کارتون : 30 عدد سایز...
براکت خطی مدل ماه 20 وات
تومان85,000 تومان69,000
آفتابی / مهتابی تعداد در کارتون : 30 عدد سایز...
براکت خطی مدل مهر 90 وات
تومان314,000 تومان262,000
آفتابی / مهتابی تعداد در کارتون : 30 عدد سایز...
براکت خطی مدل مهر 65 وات
تومان235,000 تومان196,000
آفتابی / مهتابی تعداد در کارتون : 30 عدد سایز...
براکت خطی مدل مهر 45 وات
تومان165,000 تومان138,000
آفتابی / مهتابی تعداد در کارتون : 30 عدد سایز...
براکت خطی مدل مهر 20 وات
تومان85,000 تومان72,000
آفتابی / مهتابی تعداد در کارتون : 30 عدد سایز...
فهرست